מועצת רמת ישי אישרה תב”רים לפיתוח הישוב בסך שלושה מליון שקלים

מועצת רמת ישי אישרה תב"רים לפיתוח הישוב בסך שלושה מליון שקלים. בין התב"רים: 1.7 מליון שקלים אותם גייס ראש המועצה, עופר בן אליעזר, לטובת הכשרת שביל סובב רמת ישי. תב"רים נוספים: הגדלת תב"ר בריכה, תב"רים לגינון ונ...