בלעדי: ראש ישיבה בצפון שיגר להורים מכתב בעקבות פשיטת המשטרה והשב”כ על חדרי התלמידים. עדות תלמיד: “העירו אותנו בצעקות , עשו עליי חיפוש בהפשטה, דחפו אותנו לניידות”

ראש הישיבה התיכונית בצפון (השם המלא שמור במערכת), שיגר להורי תלמידי הישיבה מכתב אישי ובו שיתף אותם בתחושותיו הקשות ביחס למשטרה, לשב''כ ולילדי הישיבה. לכתבנו נודע כי המשטרה הפושטת מעת לעת על הישיבה בצפון, פשטה ל...