הסיפור שסיפרו הפולנים לעצמם ומאלצים את ישראל להאמין לו

שיא עזות המצח, שיא החוצפה, שיא הנבזיות והשפלות. אתחיל בשורה האחרונה, העם הפולני ברובו שיתף פעולה עם הנאצים, היה פעיל ברצח יהודים, מסירתם, בביזתם, בהשפלתם, פעם הפולני אנטישמי גם כיום. ראש ממשלת ישראל אשר מנסה ל...