הרופא שלי. הרופאים היהודים והגויים, מצילי היהודים, בימי הסופה והסער

היום נוקיר תודה, הערכה, ברכה לרופאים שלנו, נעניק להם זרי פרחים, נשלח להם חיבוק לבבי, נתרגש, נדמע, נשמח, נוקיר. הרופאים שלנו , של שנת 2019 , ראויים לכל הכבוד וההערכה. עבודתם בתנאים לא פשוטים, משכורות רובם לא ...