תעשו פנים מופתעות: סיבה ועוד סיבה להתדרדרות אמון הציבור במערכת המשפט

כאן סוגרים. סוגרים תיקים נגד אנשי ההגמוניה המשפטית. מביך, כואב ובעיקר מסביר מדוע אמון הציבור במערכת המשפט בהתדרדרות כמו אבן מהמקלימנג'רו לתהום. שופטת קורצת בעין מבזה לתובע שמנחה אותו להיות מופתע, נשיאת בית משפט...

מישהו דיבר על אפליה?

אל היועץ המשפטי לממשלה הגיעו פניות על אפליה במספרם המועט של שופטים ממוצא ערבי בבית המשפט. בדיקה מהירה העלתה: בקרב שופטי השלום רוב לשופטים ערבים, בקרב שופטי המחוזי רוב לשופטים היהודים, בקרב שופטי בית הדין לעבודה...