ואז התברר לתדהמת הכל כי גם שופטים מחטטים באף

יש שופטים בירושלים, יש שופטים בכל הארץ, ומלאה הארץ שופטים עם גלימות ועם כבוד והדר, עם מורמות מעם, עם ערך מוסף, שופטים הרבה יותר קרובים לאלוהות מאשר לבני אדם, הרבה יותר קרובים לשמיים מאשר לארץ. עד ש... עד שהגיע...