קוצר מועד הדיון בסוגיות מפעל ”שיבולת דגן”

המאבק בהמשך הפעלתו של מפעל ''שיבולת דגן'' במרחביה הגיע שוב לבית המשפט המחוזי בנצרת. בעתירה שהגיש עו''ד מעוז ציונוב , טוען כי מתן זמן של חצי שנה עד לקבלת הכרעה על אופי סגירת המפעל הוא זמן בלתי נסבל בעליל. נשיא ב...