מפגינים מול שערי מפעל שיבולת דגן

קומץ מתושבי מרחביה ורובע יזרעאל הגיעו הבוקר להפגין ולמחות כנגד הצחנה המגיעים ממפעל שיבולת האמור להיסגר בעוד כחצי שנה .גם ראש העיר עפולה הגיע להפגנה אשר הייתה מצומצמת ביותר ...