שיימינג בתא בשירותים, בשוק, בקניון ובמרפאה

תופעה מתפשטת בעמק, כתיבת שמות תואר לבנות ובנים כולל דרכי ההתקשרות, מספרי הסלולרי על קירות השירותים בקניון, בפארק העירוני ועל דלתות המרפאה.ההשמצה והשיימינג הגיעו לעמק, "זה פשוט לא יאומן, אתה נכנס לשירותים בקניו...