article placeholder

ההתקפות על שליח חב”ד בעולם מחייבות הגנה ברמה הלאומית

שי גליק מנכ"ל בצלמו המלווה את המאבק פנה אף הוא לשר התפוצות, נפתלי בנט במכתב וכתב אין ספק שתפקידה של מדינת ישראל אינה רק הגנה על אזרחי ישראל אלא דאגה ליהודי העולם. המדינה תמיד הייתה שם בשביל יהודים בכל העולם...