מות השמחה. שמחה אלמקייס, אם הילדים, איננה

שמחה אלמקייס האהובה איננה. אבל כבד ירד על העיר עפולה עם היוודע דבר פטירתה של שמחה אלמקייס, תושבת העיר, אשר הייתה לאם אוהבת, מחבקת ומכילה למשפחתה ולילדי ישראל .שמחה הייתה העמוד המרכזי והדבק שחיבר את משפחתה . גיד...