והיית אח שמח, מערבות דתית לערבות הדדית. על שליחות וצו השעה

שק ואפר יוצע לכל, נשמע הקול מבית הכנסת ובשמים החלו מביטים אלו באלו, מלאכי הדמעות ומלאכי השמחה, מי מאיתם אמור לרדת לארץ החיים ובידיו נאדות לאיסוף הדמעות או השמחות? אלו אומרים מגילת איכה ואלו בטוחים מגילת אסתר, א...