בעקבות מפגש שר החקלאות, אורי אריאל, עם שר החקלאות האוסטרלי, נחתם צו באוסטרליה האוסר על הובלת מקנה בחודשי הקיץ

בתאריך 02.08.2018 נפגש שר החקלאות אורי אריאל עם שר החקלאות האוסטרלי כדי לצמצם את הפגיעה ברווחת בעלי החיים. במהלך הפגישה הובהרה מצדו של השר אריאל החשיבות העליונה בשיתוף הפעולה תוך שמירה על סטנדרטים נוקשים ועל ה...