סיפור אהבת הפליטים מאימי השואה והפרהוד. עד לנונה התוכיה האהובה

אקנה לי תוכי ושמו יהיה נונה, איתה אשוחח עת איש לא ישמע כשטובה ברגר, 83, מסתובבת בכל מקום עם כלוב ובו התוכיה נונה בת השמונה, היא מסתובבת גם עם אימי השואה של בעלה המנוח, עם תחושת הפחד של ימי הפרהוד שחוותה...