היום שאחרי ”תוכנית המאה”, אחרי ירח הדבש עם טראמפ, הגיעה העת לפרוע הכתובה?

הבחירות האלה עוסקות בכתבי אישום, בבג''צ, פרקליטות, יועמ''ש, אה, כן, גם קצת בבעיות חברתיות, ממצב הבריאות, דרך דיור לצעירים ועד למחירי המזון הגבוהים בישראל. מי יכופף את ידו של מי בתוכנית המאה? הנושא הביטחוני ש...