כתב אישום הוגש נגד שלש תחנות דלק שפעלו בכפר עין מאהל בסמיכות לבתים

אישום למפעיל תחנת דלק פיראטית בתאריך 24/1/18 בשעות הבוקר בוצעה פעילות אכיפה משולבת בכפר עין מאהל כנגד 3 תחנות דלק שפעלו ללא היתרים וללא רישיון עסק לאחר שהפעלו בסמיכות לבתי מגורים והיוו סכנה לביטחון הציבור. הפעי...