אכיפה משולבת בכפר מוקייבלה כנגד תחנת דלק שהופעלה ללא התרים, ללא רישיון עסק ובניגוד לצווי איסור שימוש. תחנת הדלק נמצאת בסמוך לבתי מגורים ומהווה סכנה לביטחון ושלום הציבור

משטרת ישראל פועלת כנגד תחנות דלק פיראטיות אשר מהוות סכנה לשלום הציבור וביטחונו מאחר והן פועלות ללא היתרים ופיקוח וללא ציוד מתאים למניעת התלקחות או פיצוץ . בנוסף, מהוות מקור למרמה באי דיוק קריאת המשאבות או מהילת...