תחנת שאיבה

התקדמות בבניית תחנת שאיבה חדשה סמוך להרחבה ביישוב אומן

כפועל יוצא מחזון מוא"ז הגלבוע לחזק את הישובים ולהאיץ מגמות צמיחה דמוגרפית- מובילה המועצה מהלכים מעוררי כבוד, לפיתוח תשתיות שיסיעו בקליטתם של עוד עשרות משפחות צעירות בין השאר מקדמת, המועצה באמצעות "קולחי...