עפולה מקומי

הוגש דוח הממונה על תלונות הציבור בעפולה לשנת 2018

מהדוח השנתי עולה כי סך התלונות שהוגשו בשנת 2018 עומד על 98 תלונות המהוות עלייה של 49% בהשוואה לשנה קודם לכן ומתוכן נמצא שיעור גבוה של 77% תלונות מוצדקות מבקרת העירייה, רו"ח עינב פרץ, הממונה גם על תלונות הצי...