מיצפור תל ישמעאל הצופה אל הירדן , זוכה לעדנה

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי נכנסה בשנים האחרונות לתחום הקהילה ופעולות רבות נעשות עם בתי הספר והצוותים החינוכיים הבלתי פורמליים. החיבור הוא בדרך כלל לפרוייקטים פיסיים שאותם מטפחת הרשות, והקהילה – מאמצת ושותפה ל...