בטקס ייחודי העניק היום שר הפנים, אריה דרעי, את ספח תעודת הזהות הראשונה בה כתוב שמה החדש של העיר לראש העיר נוף הגליל, רונן פלוט

צילום: אלבום פרטי כזכור, שינתה העיר את שמה מנצרת עילית לנוף הגליל, לאחר משאל שנערך בקרב תושבי העיר. הטקס נערך במעמד מנכ״ל רשות האוכלוסין וההגירה, פרופ׳ שלמה מור-יוסף, מנכ״ל משרד הפנים, מרדכי כהן. שר הפני...