”מי שאומרים ‘תחנון’ ביום העצמאות ולוקחים יום חופש – גזלנים”

הרב הראשי לעפולה, ציוני ופטריוט, מבהיר לרבה הראשי של עפולה, הרב שמואל דוד, יש תפיסת עולם ציונית, הוא לא מבין את מי שאינם אומרים הלל ביום העצמאות. במאמר שפרסם, כותב הרב דוד באופן ברור וחד: ''גילוח בספירת העו...