לילך קוש

לילך קוש בגיוס חירום למען כלה חסרת כל

"היא עומדת בפני טקס החינה ואין לה כמעט דבר. הטקס הגדול והחשוב לפני המאורע שישנה את חייה וחייהם שזו החתונה. החתונה תהיה קטנה וצנועה ופשוטה. " אומרת לילך קוש הפעילה האנרגטית , הפועלת בהתנדבות למען הנצרכים בקהילה...