בוגר הנדסה אזרחית ומכונות משתכר 40% מעל הממוצע במשק. הנדסאי שווה ביותר.

לאחר עבודת מחקר יסודית שנעשתה על ידי אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד העבודה והרווחה, עולה כי בוגרי מכללות טכנולוגיות מרוויחים במקצועות הנדסאי מכונות והנדסה אזרחית יותר ב 40% מהשכר הממוצע במשק. תרצה ריבק, מנכ'...